aa seychelles[1]
SEYCHELLES
!

Seychelles 1962 Denis Island N Side / 20 values Scott 198-212 Michel 195-211 Yvert 191 Gibbons 233-212

!

Seychelles 1983 Denis Island N Side Scott 518a Michel BL21 Yvert BL21 Gibbons MS 558

!

Seychelles 1984 D6868 Port Victoria Scott 538 Michel 224 Yvert Gibbond 583

!