!
!

Malta 1922 Harbour of Valletta Scott 107 Michel 89 Yvert 91 Gibbons 132

!

Malta 1922 Harbour of Valletta Scott 108 Michel 90 Yvert 92 Gibbons 133

!

Malta 1922 Harbour of Valletta Scott 114 Michel 96 aX Yvert 93 Gibbons 139

!

Malta 1922 Harbour of Valletta Scott 114a Michel 96 bX Yvert 93a Gibbons 140

!

Malta 1925 Harbour of Valletta.with hinge Scott Michel 97a-b Yvert 102a-b Gibbons 141-42

!

Malta 1926 Harbour of Valletta Scott 115 Michel 98 Yvert 90 Gibbons 129

!

Malta 1926 Harbour of Valletta Scott 116-24 Michel 101-09 Yvert 103-11 Gibbons 143-51

!

Malta 1926 Harbour of Valletta.with hinge Scott 116-24 Michel 101-09 Yvert 103-11 Gibbons 143-51

!

Malta 1926 Harbour of Valletta.with hinge Scott 116 Michel 101 Yvert 103 Gibbons 143

!

Malta 1926 Harbour of Valletta.with hinge Scott 116 Michel 101 Yvert 103 Gibbons 143

!