aa italy
ITALY
!

Italy 1931 Marzocco Scott Michel 369 Yvert 280 Gibbons 311

!

Italy 1950 Punta San Cataldo Scott 542 Michel 800 Yvert 565 Gibbons 753

!

Italy 1955 Porto di Genova.Lanterna Scott C 129 Michel 957 Yvert A 135 Gibbons 925

!

Italy 1963 Lighthouse ,stylised Scott 874 Michel 1143 Yvert 887 Gibbons 1095

!

Italy 1986 San Benedetto del Tronto Scott 1671 Michel 1967 Yvert 1696-99 Gibbons 1920

!

Italy 1988 Tourist Publicily, 15th Series Scott 1737-38 Michel 2045-46 Yvert 1777-80 Gibbons 1992-93

!

Italy 1991 Porti di Genova,Lantema Scott 1843 Michel 2184 Yvert 1916 Gibbons 2128

!

Italy 1992 Porti di Genova,Lantema Scott 1906-11 Michel 2242-47 Yvert 1976-81 Gibbons 2170-75

!

Italy 1995 Porti di Napels,Lantema Scott 2024 Michel 2378Yvert 2116 Gibbons 2307

!

Italy 1996 E1206 Porto di Genova Scott 2077 Michel 2434 Yvert 2176 Gobbons 2363

!