aa channel-islands[1]
JERSEY
!

Jersey 1943 Occupation, La Corbière Scott Michel 5 Yvert 5 Gibbons 5

!

Jersey 1969 Definitive, La Corbière Scott 10 Michel 10 Yvert 8 Gibbons 18

!

Jersey 1971 Definitive, La Corbière Scott 35 Michel 35 Yvert 29 Gibbons 43

!

Jersey 1975 A1620 La Corbiére Scott 127c Michel BL1 Yvert BL1 Gibbons MS128

!

Jersey 1976 Definitive, La Corbière Scott 141 Michel 129 Yvert 129 Gibbons 141

!

Jersey 1978 A1584 Sorel Point Scott J 23 Michel P 23 Yvert T 23 Gibbons D 23

!

Jersey 1978 A1586 St Catherine Bay Scott J 26 Michel P 26 Yvert T 26 GibbonsD 26

!

Jersey 1979 25th Ann.Int.Air Rally,La Corbière Scott 209 Michel 199 Yvert 193 Gibbons 209

!

Jersey 1979 25th Ann.Int.Air Rally,La Corbière Scott 211 Michel 201 Yvert 220 Gibbons 211

!

Jersey 1980 60th Ann.Motor-cycle & Light Car Club Scott 234 Michel 226 Yvert 220 Gibbons 236

!